ความรู้เกี่ยวกับวิตามินและสารอาหาร

ความรู้เกี่ยวกับวิตามินและสารอาหาร (1)

ทั้งปวดทั้งชาร้าวลงมาบ่าและไหล่ แก้ได้ไม่ยาก

?ปวดตึงต้นคอ-คอแข็ง-เมื่อยคอ

?ปวดขึ้นศรีษะ ร้าวกระบอกตา มึนงง

?ปวดร้าวบ่า-ไหล่ร้าวลงแขน ร้าวลงมือ-นิ้ว

?ปวดหลัง ปวดสะบัก สะบักจม

?ปวดเอวร้าวลงสะโพกลงขา